GBY High School

GBY High School

In 2017 bestaat de God Bless You High School 10 jaar. De middelbare school, die vier leerjaren telt, biedt onderwijs aan 130 studenten in de leeftijd vanaf 14 tot 20 jaar. De leerlingen komen uit heel Kenia en zijn door toedoen van hun plaatselijke predikant of onze eigen leerkrachten aangemeld. Zij komen vaak uit erbarmelijke omstandigheden, zijn wees of half wees en hebben in hun korte leven al heel veel meegemaakt.

Die achtergrond zorgt ook voor de nodige gedragsproblemen op school en het internaat. Een veilige woonplek in het internaat, elke dag eten en goed onderwijs blijken niet voldoende te zijn. De jongeren hebben extra begeleiding nodig. Een leerkracht en de verpleegkundige verzorgen counseling voor deze groep.

Daarnaast werkt elke leerkracht als mentor voor een aantal studenten. Toerusting voor de leerkrachten en de counselors om met deze jongeren om te gaan is een belangrijk punt van aandacht. De foundation PIP (Puppet Interview Program) uit Kisumu en opgericht door Charlotte Kolff, heeft door middel van hun aanbod voor een eerste toerusting gezorgd. De counselors en een aantal docenten hebben een basis opleiding gevolgd waarbij het in gesprek gaan met de jongeren volgens de PIP methodiek centraal stond. Ongeveer 90% van de studenten verblijft op de kostschool. Zij gaan alleen tijdens de vakantieperiode naar huis.

In 2016 kon met steun van Wilde Ganzen een duurzame watervoorziening worden gerealiseerd. Naast de school kunnen ook de huishoudens uit de directe omgeving er gebruik van maken. Vanaf 2017 zullen we fondsen gaan werven voor de bouw van een multifunctioneel gebouw waarin een keuken, kantine annex aula en praktijklokalen ondergebracht kunnen worden.

Educate A Child Fund

God Bless You Homes Kenia heeft het Educate A Child Fund opgericht. De doelstelling van het EACF is om wezen en kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid te bieden onderwijs te volgen op de GBY High School. Inmiddels worden ruim 120 studenten ondersteund.

EACF wordt gefinancierd door schenkingen en voornamelijk Keniaanse sponsoren die een leerling ondersteunen. Jaarlijks worden er fondsenwervingsactiviteiten in Nairobi en Kitale georganiseerd. Het sponsoren van een student vanuit Nederland loopt ook via het EACF.