Water voor Kapkoi

Water voor Kapkoi

gouden-gans-poster
Steun dit project door op ons te stemmen!

Een duurzame drinkwatervoorziening
Op het terrein in Kapkoi willen een duurzame drinkwatervoorziening creëren.

Dit betreft:
– Het boren naar een waterbron
– het bouwen van een put met transportbuizen naar diverse gebouwen en voorzieningen,
– een duurzame energievoorziening d.m.v. zonnecollectoren.

Er komt schoon drinkwater beschikbaar voor ruim 250 studenten en docenten en 300 huishoudens rondom het project van GBYH in Kapkoi. Hiermee wordt de beschikbaarheid van water verhoogd, toegankelijk gemaakt en daarmee worden ook de hygiënische omstandigheden verbeterd. Dit heeft een positieve invloed op de leef- en gezondheidsomstandigheden van alle betrokkenen.

Door de watervoorziening op eigen terrein hoeft niet langer duur water te worden ingekocht en kan dit geld direct beschikbaar komen voor onderwijs.

Achtergrond:
Er is een steeds grotere behoefte aan schoon drinkwater waardoor de prijzen van water enorm stijgen. De gemeenschap van Kapkoi behoort voornamelijk tot de allerarmste. Duur drinkwater kopen is voor hen niet mogelijk. Omdat zij gebruik moeten maken van onveilig drinkwater, slechte sanitaire voorzieningen en het ontbreken van dagelijkse hygiëne heeft dit tot gevolg dat er veel ziekten en direct hieraan gerelateerde sterfgevallen voorkomen.

Ook de studenten van GBY High school hebben hiermee te maken. Zij moeten 1 km lopen naar de dichtstbijzijnde privé waterbron. Hierdoor verliezen ze elke dag tijd die anders besteed zou kunnen worden aan studie.

Een tweede belangrijke reden is dat gedurende het droge seizoen deze privé bron opdroogt en men afhankelijk wordt van nog duurder water dat verkocht wordt door handelaren.

Het budget voor water is tot nu toe een grote kostenpost geweest in het jaarlijks budget voor de High School. Met de eigen watervoorziening kan het budget beschikbaar komen voor onderwijskundige zaken.

Kosten duurzame drinkwatervoorziening
Voor dit project wordt opnieuw samenwerking met Wilde Ganzen gezocht. In de afgelopen 10 jaar hebben zij alle (bouw) projecten van de stichting ondersteund en is er een intensieve samenwerking geweest. De totale begroting voor het project bedraagt: € 27.000,00.

 

De locatie van de watervoorziening           De sanitaire voorzieningen voor GBY High School studenten

lokatie watervoorziening      watervoorziening