Bestuur

Bestuur

Ria Hart secretaris
Wim Hart penningmeester
Petra Lumalessil – Hart bestuurslid
Maja Visser voorzitter

Onze partnerorganisatie is God Bless You Homes Foundation in Kenia.

Via onderstaande links kunt u het beleidsplan en het laatste jaarverslag van St. GBYH bekijken. Aan het nieuwe beleidsplan wordt momenteel gewerkt. Zodra het beleidsplan klaar is, zal het hier geplaatst worden.

Al het werk voor de St. God Bless You Homes wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers. Daardoor kunnen we de organisatiekosten laag houden. Donaties komen volledig ten goede aan de projecten in Kenia.

Vanaf 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ook St. GBYH heeft richtlijnen opgesteld, deze vindt u hier.