Werkwijze

Werkwijze

De Community Based Care wordt vorm gegeven door in Kitale twee Homes te ondersteunen, waarin kinderen worden opgevangen in een gezinssituatie. Daarnaast zijn er nog andere kinderen aan onze zorg toevertrouwd soms wonen zij nog bij familie of als student zelfstandig nabij hun college of universiteit.

Op het gebied van onderwijs ondersteunen we in:

  • Kitale de mogelijkheid voor basisonderwijs vanaf de babyklas tot en met klas 8.

  • Kapkoi, een dorp twintig kilometer vanaf Kitale, de God Bless You High School. Na vier jaar doen de jongeren in dit voortgezet onderwijs eindexamen.

De zorg voor weduwen krijgt gestalte door:

  • kleine microfinance projecten,

  • waar mogelijk juist deze groep vrouwen in dienst te nemen voor bepaalde taken en functies

  • juist hun kinderen toe te laten op onze scholen ook al kunnen zij het schoolgeld niet betalen.