Werkwijze

Werkwijze

De Community Based Care werd vorm gegeven door in Kitale twee Homes te ondersteunen, waarin kinderen werden opgevangen in een gezinssituatie. De Homes zijn inmiddels gesloten omdat de kinderen opgegroeid zijn tot volwassenen. Daarnaast zijn er nog andere kinderen aan onze zorg toevertrouwd soms wonen zij nog bij familie of als student zelfstandig nabij hun college of universiteit. De zorg voor hen wordt ondergebracht bij Educate A Child Fund.

Op het gebied van onderwijs ondersteunen we in:

  • Kitale de mogelijkheid voor basisonderwijs vanaf de babyklas tot en met klas 8

De zorg voor weduwen krijgt gestalte door:

  • kleine microfinance projecten,

  • waar mogelijk juist deze groep vrouwen in dienst te nemen voor bepaalde taken en functies

  • juist hun kinderen toe te laten op onze scholen ook al kunnen zij het schoolgeld niet betalen.