Elim Star Academy Kitale

Elim Star Academy Kitale

In 2005 is de Elim Star Academy opgericht. De school biedt onderwijs aan voor alle klassen van het basisonderwijs in Kenia, vanaf de kleuterschool tot en met klas 8. De school is uitgegroeid bedraagt het aantal leerlingen 420. Met de steun van Wilde Ganzen kon in 2015 het nieuwe duurzame schoolgebouw feestelijk worden geopend. In de tussentijd zijn er aan dit duurzame schoolgebouw in 2022 een modern toiletgebouw en in 2023 twee praktijklokalen in toegevoegd ten behoeve van het nieuwe schoolsysteem in Kenia.


De kinderen van de basisschool komen uit verschillende klassen van de bevolking. Echter 70% komt uit de allerarmste gezinnen. Deze gezinnen kunnen niet of nauwelijks het schoolgeld betalen. Naast de inkomsten uit Nederland zijn de betalende ouders een belangrijke bron van inkomsten om zaken aan te kunnen schaffen. Een groot deel van het budget gaat op aan voedsel.

De leerlingen krijgen elke dag een beker pap en een warme maaltijd. Er is aandacht voor de individuele situatie van het kind, zowel op het gebied van leerprestaties als de vaak schrijnende thuissituatie. Als een kind bijvoorbeeld wegblijft van school wordt er direct actie ondernomen zodat het kind weer terugkomt op school.