Doneren

Doneren

Wij zijn op zoek naar mensen die ons werk in Kenia eenmalig of maandelijks financieel willen ondersteunen.

U kunt rechtstreeks uw bijdrage storten via: NL 18 INGB 0671 5395 23 te Apeldoorn of via onderstaande link:

Ja, ik wil graag doneren, klik hier.anbi logo

Stichting GBYH is een ANBI erkende stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hier kunt u meer lezen over ANBI.

Vanwege onze ANBI-status zijn we in het bezit van een ANBI publicatieformulier fondsenwerving.

 

Investeer in de toekomst van een kind.
Voor € 15,= per maand kan één kind naar school en krijgt het dagelijks een warme maaltijd. Wilt u investeren in de toekomst van een kind? Maak dan maandelijks € 15,= over naar Stichting GBYH, o.v.v. schoolgeld.

 

Schenkingen

Volledig aftrekbaar:
Als u in een overeenkomst vastlegt dat u het werk van Stichting GBYH minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan Stichting GBYH geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Voor 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer.

Uw gift is een periodieke gift indien:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Stichting God Bless You Homes die in deze overeenkomst wordt genoemd;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar Stichting God Bless You Homes.

Hoe werkt het?
• Download het formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld.
• Vul de overeenkomst in.
• Stuur beide exemplaren (voor schenker en ontvanger) naar Stichting God Bless You Homes.
• Stichting God Bless You Homes vult haar onderdelen van de overeenkomst in en stuurt uw exemplaar naar u terug.