Doneren

Doneren

Wilt u ons werk in Kenia eenmalig of maandelijks financieel ondersteunen? Dan kunt u rechtstreeks uw bijdrage storten via: NL 18 INGB 0671 5395 23 te Apeldoorn of klik op de volgende link:


Stichting GBYH is een ANBI erkende stichting. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Hier kunt u meer lezen over ANBI. Vanwege onze ANBI-status zijn we in het bezit van een ANBI publicatieformulier fondsenwerving.


Investeer in de toekomst van een kind.
Voor € 15,= per maand kan één kind naar school en krijgt het dagelijks een warme maaltijd. Wilt u investeren in de toekomst van een kind? Maak dan maandelijks € 15,= over naar Stichting GBYH, o.v.v. schoolgeld.

Schenkingen

Volledig aftrekbaar:
Als u in een overeenkomst vastlegt dat u het werk van Stichting GBYH minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan Stichting GBYH geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang. Voor 1 januari 2014 moest deze overeenkomst door de notaris worden opgemaakt, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer.

Uw gift is een periodieke gift indien:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u conform deze overeenkomst regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar Stichting God Bless You Homes die in deze overeenkomst wordt genoemd;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar Stichting God Bless You Homes.

Hoe werkt het?
• Download het formulier Overeenkomst Periodieke gift in geld.
• Vul de overeenkomst in.
• Stuur beide exemplaren (voor schenker en ontvanger) naar Stichting God Bless You Homes.
• Stichting God Bless You Homes vult haar onderdelen van de overeenkomst in en stuurt uw exemplaar naar u terug.