Missie en visie

Missie en visie

Missie

Stichting God Bless You Homes in Nederland zet zich samen met haar Keniaanse partnerorganisatie God Bless You Homes Foundation in voor weduwen en wezen in Kenia. Zij doen dit o.a. door middel van gebed en het zorgen voor onderwijs en werkgelegenheid. Beide organisaties hebben een eigen zelfstandig bestuur. In Nederland wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan communicatieactiviteiten en ondersteundende activiteiten ten behoeve van fondsenwerven.

De Bijbel is de bron van inspiratie voor Stichting God Bless You Homes.

Centraal staan de Bijbelgedeelten:

Jesaja 58:7 Je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt.
Jacobus 1:27 Weduwen en wezen bijstaan in hun nood.

Het logo geeft weer wat onze missie is:

God Bless You: We geloven dat God ons zegent. Dat we in vrede mogen leven met Hem, met onszelf en met de mensen om ons heen.

Homes: De plek waar je thuis bent, veilig en geborgen. Het huis: is open, een welkom voor anderen. Je kunt ook denken aan: “In het huis van de Vader zijn vele woningen”.

Hart: De kern van je leven. Wat speelt zich af in je hart. Ben je in staat om lief te hebben, om bewogen te zijn over je medemens?

Handen: die zich opheffen naar God, handen die God aanbidden, handen die dienstbaar willen zijn.

Visie

De visie achter onze doelstellingen is de meest kansarme mensen in de omgeving van Kitale en getalenteerde kansarme jongeren uit Kenia een kans te geven op een betere toekomst. Wezen en weduwen vormen een zeer kwetsbare groep evenals halfwezen en kinderen uit de allerarmste gezinnen.

Het hebben van een stabiele, liefdevolle thuissituatie is voor ieder mens belangrijk om te kunnen groeien naar volwassenheid. Daarom hebben we in het verleden de mogelijkheid geboden om een aantal wezen en kwetsbare/ kansarme kinderen op te vangen in een gezinssituatie. Deze kinderen zijn inmiddels allemaal volwassen.

Deze visie sluit aan op het VN verdrag voor de Rechten van het Kind waarin deze vorm van zorg omschreven wordt als Community Based Care.

In Kenia heeft een grote groep kwetsbare / kansarme kinderen slecht toegang tot lager, middelbaar onderwijs en hun achtergrond is vaak ronduit schrijnend. De grootste zorg voor deze groep is dagelijks zien te overleven. Een maatschappelijk vangnet voor deze groep ontbreekt.

Het is onze visie dat goed onderwijs met aandacht voor de intellectuele, psychologische, geestelijke en fysieke ontwikkeling van kinderen essentieel is om hen toe te rusten voor hun toekomst. Zodat zij in staat zullen zijn om straks hun plek in de, zich snel ontwikkelende, samenleving van Kenia in te kunnen nemen. Hierdoor zal de vicieuze cirkel van armoede die van generatie op generatie doorgaat doorbroken worden.

Door aandacht te hebben voor de situatie van weduwen en samen met hen te kijken hoe hun situatie verbeterd kan worden, ontstaan er ook weer mogelijkheden en kansen voor hun kinderen.

Onze visie om de meest kwetsbare kinderen een kans te geven voor het opbouwen van een zelfstandige toekomst sluit aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen 2016 -2030 van de Verenigde Naties:

  • Onderwijs voor iedereen

  • Gelijke rechten voor meisjes en vrouwen

  • Einde armoede en honger