Partners en samenwerking

Partners en samenwerking

Ook heeft Wilde Ganzen verschillende keren voor GBYH gevlogen, onder andere voor de bouw van de Homes, de nieuwbouw van de Elim Star Academy en de duurzame watervoorziening op Kapkoi.
Stichting GBYH werkt samen met Bureau Internationale Samenwerking (BIS) op het gebied van fondsenwerving.
De VISCON groep uit ’s Gravendeel heeft Growpact ontwikkeld. Een innovatief concept dat o.a. boeren in ontwikkelingslanden helpt om binnen zeer korte tijd de landbouwproductie op te schalen.

Van 2017 – 2020 loopt er in Kitale, bij de God Bless You High School een pilotproject. God Bless You Homes Kenia is in deze een samenwerkingspartner en beneficent van Growpact Kenya. Vanuit de High School zullen studenten en boeren opgeleid worden om voor en met de producten van Growpact te kunnen werken.

Stichting GBYH is aangesloten bij Partin, de koepel voor het particuliere initiatief voor ontwikkelingssamenwerking. Partin wil particuliere initiatieven een stem geven bij discussies over ontwikkelingssamenwerking en de belangen behartigen van het kleinschalige particulier initiatief.

Het motto van Partin is: ‘Samen kunnen we meer, samen doen we meer.’

  Er zijn verschillende kerken uit Nederland betrokken, zoals de Bronkerk te Ugchelen, Pinkstergemeente Filadelfia en de Christelijk Gereformeerde Kerk te ’s Gravenmoer.

Een Kaartje Kleurt Je Dag: Willeke, Marijke en Simone ondersteunen al jaren. Dit doen zij op verschillende manieren. Oa. door handgemaakte kaarten te verkopen, waarvan €1,00 per kaart aan Stichting GBYH wordt geschonken. Voor het bestellen van kaarten kunt u contact opnemen via e-mail: Willeke-en-ik@solcon.nl